شهریور ۱۲, ۱۳۹۵
میز صندوق فروشگاهی

چرا میز صندوق نقاله دار؟

اغلب هنگام خرید از هایپرمارکت ها پیش میاید که در صف طولانی انتظار تسویه هستیم, با حجم زیادی کالا که روی میز صندوق ها ریخته شده. میز صندوق هایی که دارای چرخش سریع تر نوار نقاله هستند, اصطکاک کمتر ایجاد میکنند, صندوق دار را در امر تسویه کمک شایانی میکند. خوب حالا سوال این است که چند نوع میز صندوق داریم و هر کدام مناسب چه فضایی است. و تفاوت عمده میز صندوق ها با یکدیگر در چیست.