بهمن ۲۰, ۱۳۹۵
تجهیز فروشگاه هفت

فروشگاه های زنجیره ای هفت

این روزها فروشگاه های زنجیره ای متنوعی با نام های مختلفی چون هایپراستار٬ کوروش٬ اتکا٬ خانه و کاشانه٬ فردا٬ جانبو٬ شهروند٬ خونه به خونه٬ فرنا و … در تهران و شهرستان ها راه اندازی شده اند٬ تنی چند از آنها از سالیان پیش بوده اند و تعدادی نیز عمر زیادی از تاسیسشان نمیگذرد. اما در این بین فروشگاه هفت از جمله فروشگاه های زنجیره ای موفقی بوده است که از رشد سریع و با قدرتی در گسترش شعبه های خود برخوردار بوده است. این فروشگاه […]