شهریور ۱۹, ۱۳۹۵
سوپرمارکت موفق

راه اندازی یک سوپرمارکت (هایپرمارکت) موفق

هنگامی که مشتری به داخل یک سوپرمارکت (هایپرمارکت) میرود, با یک حجم بزرگی از محصولات و برندها روبرو میشود که نوعی سردرگمی در انتخاب و خرید را برایش ایجاد میکند. این سردرگمی زمانی بیشتر میشود که استرس پارک دوبل اتومبیل خود را نیز دارد, در هنگام خرید با مشتریان دیگر برخورد داشته و عصبانیت و نارضایتی او را بیشتر میکند. ک سوپرمارکت (هایپرمارکت) موفق چه ویژگی هایی دارد؟