تیر ۲۶, ۱۳۹۶
جایزه صنعت و معدن سال ۹۶ - راک تهران

تندیس صنعت و معدن به راک تهران – تیر ۹۶

مرداد ۱۱, ۱۳۹۵
دریافت تندیس صنعت و معدن - واحد نمونه صنعتی سال 95

دریافت تندیس صنعت و معدن – واحد نمونه صنعتی سال ۹۵

دریافت تندیس صنعت و معدن – واحد نمونه صنعتی سال ۹۵