تیر ۹, ۱۳۹۴
مصاحبه تجارت طلایی با آقای شاملو

مصاحبه ماهنامه تجارت طلایی با آقای شاملو

راک تهران، برند پیشرو در قفسه‌بندی و تجهیزات فروشگاهی در همه فروشگاه‌ها، قفسه‌ها بیش از سایر اجزای فضای داخلی برای طبقه‌بندی یا در معرض دید گذاشتن اجناس مورد استفاده قرار می‌گیرند. اجناس از نظر اصول ارگونومی هم باید در دسترس مشتری باشند و هم به طور کامل در دیدرس او قرار بگیرند، بر این اساس وجود قفسه‌هایی مستحکم با کاربردهای متفاوت و متناسب با چیدمان فروشگاه ضروری به نظر می‌رسد.