کانترهای فروشگاهی

کنترل صف و مدیریت مطلوب مشتریان با توجه به حجم و میزان خریدشان و همچنین عدم ایجاد گلوگاه در فرآیند خروج مشتریان از فروشگاهها، با استفاده از انواع میز صندوقهای فروشگاهی میسر گردیده است.

واحد فروش کانترهای فروشگاهی

02156390545

محصولات و خدمات

انواع کانترهای فروشگاهی در ابعاد و طرحهای مختلف به همراه تجهیزات و ملحقات تکمیلی قابل استفاده، موجب می گردد تا تمامی خواسته های کارفرمایان در این حوزه برآورده گردد.

مشتریان و صنایع هدف

افزایش فزاینده انواع هایپرمارکتها، فروشگاههای زنجیره ای و سوپر مارکتها موجب گردیده است تا کارفرمایان، نیازهای متفاوتی جهت کنترل مشتریان به هنگام خروج و روش مدیریت آنان داشته باشند که تامین این خواسته با وجود مدلهای مختلف کانترهای فروشگاهی براحتی فراهم گردیده است.

_

کاربری و حوزه های مورد استفاده

کانترهای فروشگاهی

جستجوی پیشرفته

Search
Generic filters
Search
Generic filters
Search
Generic filters

پروژه کانتر افق کوروش

پروژه تجهیز میزصندوق های فروشگاه افق کوروش

افق-کوروش

پروژه کانتر رفاه

پروژه تجهیز میزصندوق های فروشگاه رفاه

رفاه

پروژه کانتر شهروند

پروژه تجهیز میزصندوق های فروشگاه شهروند

شهروند1

پروژه کانتر هایپراستار

پروژه تجهیز میزصندوق های فروشگاه  هایپراستار

هایپراستار2

پروژه کانتر هایپراستار-شعبه پاسداران

پروژه تجهیز میزصندوق های فروشگاه هایپراستار- شعبه پاسداران

هایپراستار-شعبه پاسداران

پروژه کانتر هایپراستار-شعبه صبا

پروژه تجهیز میزصندوق های فروشگاه هایپراستار- شعبه صبا

هایپراستار-شعبه صبا

پروژه کانتر هفت

پروژه تجهیز میزصندوق های فروشگاه هفت

هفت
_

دسته بندی محصولات ما

کانترهای فروشگاهی