Untitled-1-01

پروژه هایپر استار 

درخواست مشاوره

  شعبمحدوده کاربردمحصولات به کار رفتهتوضیحات

  سال 88 با افتتاح اولیـــــــــن شــــعبه فروشگاه زنجیــــــــره ای هایپراســــتار در ایران و تأمیــــــــن قفســــــــــه‌بندی این فروشــــــــگاه از شـــــــــرکت‌های خارجی، “گروه صنعتی راک تهران” ضمـــــــــن بررسی تجهیزات این فروشگاه، متوجه فاصله زیاد بیــــــــــن تولیــــــدات داخـــلی و استانداردهای بین المللی در زمینه تولید قفسه‌بندی فروشگاهی شد.
  گروه صنعتی راک تهران” با وارد کردن تجهیزات قفسه‌بندی وارداتی به ایران، سعی کرد با تولید قفسه های کوچک تر و قطعات آسان تر، به استانداردهای جهانی تولید قفسه بندی فروشگاهی نزدیک شود.
  گروه صنعتی راک تهران” اولین شرکت ایرانی بود که موفــــــــق شــــــــد اســـــــــتانداردهای هـــــایپراســــــــتار ( Carrefourفرانسه) را کسب و فروشگاه های این مجموعه را در ایران تجهیز نماید و همچنین مفتخر اســــــــت که تا کنون، بیشـــــــــــــترین میـــــــــــزان تأمین قفسه بندی و تجهیزات فروشــــــگاهی را در مجموع فروشگاه های هایپر استار بر عهده داشته است.
  ورود خط تولید جدید “گروه صنعتی راک تهران” در آستانه سال 90، امکان تولید تمامی بخش های قفسه های استاندارد فروشگاهی را در ایران فراهم کرد.

  Hyper Star

  تصویر نصب قفسه بندی پروژه

  اگر در انبار شما محصولاتی موجود است که همیشه به انها نیاز دارید و جای مناسبی برای نگهداری ندارند این محصول به شما کمک میکند.اگر در انبار شما 

  wide-picture---1130x437

  تصویر نصب قفسه بندی پروژه

  اگر در انبار شما محصولاتی موجود است که همیشه به انها نیاز دارید و جای مناسبی برای نگهداری ندارند این محصول به شما کمک میکند.اگر در انبار شما 

  Pasdaran

  تصویر نصب قفسه بندی پروژه

  اگر در انبار شما محصولاتی موجود است که همیشه به انها نیاز دارید و جای مناسبی برای نگهداری ندارند این محصول به شما کمک میکند.اگر در انبار شما 

  جستجوی پیشرفته

  Search
  Generic filters
  Search
  Generic filters
  Search
  Generic filters
  _

  باشگاه مشتریان راک

  _

  امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!