هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت – مهر ۹۶

اولین نمایشگاه تخصصی کالا٬ خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای اصفهان
آذر ۲۶, ۱۳۹۶
۱۹ th Tehran International Oil, Gas, Refining and Petrochemicals Exhibition
آذر ۲۶, ۱۳۹۶
نمایش همه

رویداد: هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت
زمان: از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۷ مهرماه ۱۳۹۶
مکان: نمایشگاه بین المللی تهران – فضای باز سالن ۳۵

راک تهران در نمایشگاه صنعت مهر ۹۶
۱۷امین نمایشگاه صنعت - راک تهران
۱۷امین نمایشگاه صنعت - راک تهران
۱۷امین نمایشگاه صنعت - راک تهران
۱۷امین نمایشگاه صنعت - راک تهران
۱۷امین نمایشگاه صنعت - راک تهران
۱۷امین نمایشگاه صنعت - راک تهران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 views