آذر ۲۹, ۱۳۹۶
نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی دی ۹۶ - راک تهران

یازدهمین نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی تهران – دی ۹۶

آذر ۲۶, ۱۳۹۶

۹ th Tehran International Exhibition of Goods, Services, Store Equipment and Chain Stores

نهمین نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی ۱۲ الی ۱۵ دی ۹۴