جهت سوپرمارکت هایی با مساحتی کوچک و متوسط با ابعاد قابل تغییر از ارتفاع ۱۴۰۰ تا ۳۰۰۰ میلی متر و عمق ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلی متر و طول ۷۰۰ تا ۹۵۰ میلی متر بصورت یکطرفه و دو طرفه به کار میرود.
ستونها از پروفیل بسته انحصاری شرکت راک تهران به ابعاد ۵۰*۳۰ میلی متر و ضخامت ۲ میلی متر می باشد.
سرلاین انتهایی در قفسه های دوطرفه بصورت تخت قابل ارائه میباشد.
این نوع قفسه بندی برای فروشگاه های کوچک از نظر اقتصادی مقرون به صرفه میباشد.

209 views