جنس پلاستیکی طرح جدید: تهیه شده از جنس پلاستیک با دسته محکم
جنس پلاستیکی با دسته عصایی: با قفل دسته
جنس فلزی: تهیه شده از جنس مفتول مسواره و لوله آبکاری شده

175 views