نیم طبقه ئیش ساخته راک جهت افزایش سطح در مکان های مختلف, قابل تولید و اجرا می باشد. ازاین سازه می توان برای فضاهای انبار، اداری، سالن های تولید یا مونتاژ و…استفاده نمود.
نیم طبقه پیش ساخته راک استفاده بهینه از ارتفاع را در دو یا سه طبقه میسر میسازد.
پیش ساخته بودن و نصب سریع و آسان از دیگر مزایای این سیستم بوده و بدون نیاز به جوشکاری یا رنگ مونتاژ می گردد.
این سیستم دارای دامنه وسیعی از اندازه با توجه به نوع مواد و ضخامت بکار رفته در سیستم ساخت بوده و قابلیت ترکیب با قفسه بندی بعنوان مکمل را دارد.
سازه مزرا نین به وسیله پلکان، نرده، بالابرهای صنعتی، کانوایر و… تکمیل می گردد.

برای بارگذاری سبک از نیم طبقه راک استفاده میشود.

111 views