قفسه های سنگین و نیمه سنگین پالت راک شرکت راک تهران بهترین شرایط را برای انبارهای مواد اولیه و محصول فراهم می آورد به این صورت که می توان محصولات پالت شده را با دامنه گسترده ای از ظرفیت (وزن و حجم) انبار نمود.
بارگذاری پالت ها بوسیله ماشین های حمل کننده مناسب مانند لیفتراک, استاکر و …انجام می گردد.
در این سیستم هر پالت بدون نیاز به جابجایی دیگر پالت ها قابل گذاشت و برداشت می باشد.
این نوع قفسه معــمولا در کناره های انبار بــصورت یــک طـــرفه (یک لاین) و در وسط بصورت دوطرفه(دو لاین) مورد استفاده می باشد.
ابعاد راهروها و ارتفاع قفسه ها بستگی به مشخصات وسایل نقلیه باربری، سایز پالت و ارتفاع انبار بستگی دارد.

173 views