این نوع قفسه بندی جهت بارگذاری اجناس سبک و نیمه سنگین بکار می رود.
این قفسه از اجزایی مانند پانل مشبک، انواع کف پوش، پانل پله و پیچ و مهره تشکیل شده که با تغییر ابعاد و ضخامت مقاطع، گستره وسیعی از بارگذاری (حجم و وزن) را امکان پذیر می نماید.
با توجه به بارگذاری دستی این سیستم قفسه بندی در صورت نیاز به ارتفاع بالا می توان با راهروبندی و استفاده از پلکان این قفسه ها را در ۲ یا ۳ طبقه تکرار نمود تا از حداکثر ارتفاع سالن استفاده شود.
راهرو ها و پلکان بوسیله قطعاتی بنام پانل پله ایجاد می گردند.

سیستم قفسه بندی بازویی کانتی لور شرکت راک تهران جهت انبار کردن بارهای شاخه ای با طول ها و وزن های مختلف مانند تیرهای فلزی، لوله ها، تخته های چوب، ورق های فلزی، چوبی یا پلاستیکی و … طراحی شده است.
این نوع قفسه از ستونهای فلزی به همراه بازوهای افقی و رابط های متصل کننده ستونها به یکدیگر تشکیل شده که ارتفاع ستون و فاصله بازوها از هم به ابعاد بارگذاری بستگی دارد.
سیستم قفسه بندی کانتی لور شرکت راک تهران در دو نوع یک طرفه و دوطرفه تولید و بصورت دستی یا بوسیله لیفتراک (بسته به وزن و ابعاد بار) قابل بارگذاری می باشد.

586 views