قفسه بندی پانل راک جهت ذخیره مواد اولیه و محصولات ساخته شده که به وسیله نیروی انسانی و بصورت دستی بارگذاری می گردد، طراحی شده است.

این سیستم مانند قفسه بندی پالت راک، از اجزای عمودی (قاب راک) و افقی (بازو) تشکیل شده با این تفاوت که پانل هایی ب روی بازوها قرار می گیرد که کالاها مستقیما بر روی آنها بارگذاری می شود.

با توجه به بارگذاری دستی در این سیستم قفسه بندی، در صورت نیاز به استفاده از ارتفاع انبار می توان با راهروبندی و استفاده از پلکان این قفسه ها را در ۲ یا ۳ طبقه تکرار نموده و از حداکثر ارتفاع سالن بهره برد. راهرو ها و پلکان بوسیله قطعاتی بنام پانل پله ایجاد می گردد.

سیستم قفسه بندی بازویی کانتی لور شرکت راک تهران جهت انبار کردن بارهای شاخه ای با طول ها و وزن های مختلف مانند تیرهای فلزی، لوله ها، تخته های چوب، ورق های فلزی، چوبی یا پلاستیکی و … طراحی شده است.
این نوع قفسه از ستونهای فلزی به همراه بازوهای افقی و رابط های متصل کننده ستونها به یکدیگر تشکیل شده که ارتفاع ستون و فاصله بازوها از هم به ابعاد بارگذاری بستگی دارد.
سیستم قفسه بندی کانتی لور شرکت راک تهران در دو نوع یک طرفه و دوطرفه تولید و بصورت دستی یا بوسیله لیفتراک (بسته به وزن و ابعاد بار) قابل بارگذاری می باشد.

233 views