قفسه بندی ایزی راک مناسب جهت بارهای سبک و نیمه حجیم
با مزیت نصب سریع,
بدون پیچ و مهره
بسیار کاربردی در صنایع مختلف

179 views