اجزای قفسه بندی راک (پانل راک-پالت راک) به شرح زیر میباشد:
۱- قاب راک (فریم)
۲- بازوی راک
۳- کفپوش پانل راک
۴- رابط
۵- محافظ ستون
۶- محافظ قاب
۷- توری محافظ
۸- محافظ پشت قفسه
۹- تابلو راهنما
۱۰- پالت ها
۱۱- زیر پالتی
۱۲- نگهدارنده بشکه
۱۳- باکس پالت
۱۴- زیرباکس پالت
۱۵- پالت لاستیک
۱۶- پالت بشکه

387 views