دوازدهمین نمایشگاه قطعات لوازم و مجموعه های خودرو – آبان ۹۶

ریمادلینگ هایپراستار ارم (باکری) – خرداد ۹۶
آذر ۲۶, ۱۳۹۶
نمایش همه

رویداد: دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات لوازم و مجموعه های خودرو
زمان: از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶
مکان: نمایشگاه بین المللی تهران – فضای باز سالن ۴۰

۱۲امین نمایشگاه بین المللی قطعات لوازم و مجموعه های خودرو
۱۲امین نمایشگاه بین المللی قطعات لوازم و مجموعه های خودرو
نمایشگاه قطعات خودرو - آبان ۹۶ - راک تهران
نمایشگاه قطعات خودرو - آبان ۹۶ - راک تهران
نمایشگاه قطعات خودرو - آبان ۹۶ - راک تهران
نمایشگاه قطعات خودرو - آبان ۹۶ - راک تهران
نمایشگاه قطعات خودرو - آبان ۹۶ - راک تهران
نمایشگاه قطعات خودرو - آبان ۹۶ - راک تهران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

63 views