شهریور ۱۹, ۱۳۹۵
سوپرمارکت موفق

راه اندازی یک سوپرمارکت (هایپرمارکت) موفق

هنگامی که مشتری به داخل یک سوپرمارکت (هایپرمارکت) میرود, با یک حجم بزرگی از محصولات و برندها روبرو میشود که نوعی سردرگمی در انتخاب و خرید را برایش ایجاد میکند. این سردرگمی زمانی بیشتر میشود که استرس پارک دوبل اتومبیل خود را نیز دارد, در هنگام خرید با مشتریان دیگر برخورد داشته و عصبانیت و نارضایتی او را بیشتر میکند. ک سوپرمارکت (هایپرمارکت) موفق چه ویژگی هایی دارد؟
شهریور ۱۲, ۱۳۹۵
میز صندوق فروشگاهی

چرا میز صندوق نقاله دار؟

اغلب هنگام خرید از هایپرمارکت ها پیش میاید که در صف طولانی انتظار تسویه هستیم, با حجم زیادی کالا که روی میز صندوق ها ریخته شده. میز صندوق هایی که دارای چرخش سریع تر نوار نقاله هستند, اصطکاک کمتر ایجاد میکنند, صندوق دار را در امر تسویه کمک شایانی میکند. خوب حالا سوال این است که چند نوع میز صندوق داریم و هر کدام مناسب چه فضایی است. و تفاوت عمده میز صندوق ها با یکدیگر در چیست.