دی ۱, ۱۳۹۴
راک تهران درر نهمین نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی

نهمین نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی تهران – دی ۹۴

نهمین نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی ۱۲ الی ۱۵ دی ۹۴