جهت سوپرمارکت هایی با مساحتی کوچک و متوسط با ابعاد قابل تغییر از ارتفاع ۱۴۰۰ تا ۳۰۰۰ میلی متر و عمق ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلی متر و طول ۷۰۰ تا ۹۵۰ میلی متر بصورت یکطرفه و دو طرفه به کار میرود.
ستونها از پروفیل بسته انحصاری شرکت راک تهران به ابعاد ۵۰*۳۰ میلی متر و ضخامت ۲ میلی متر می باشد.
سرلاین انتهایی در قفسه های دوطرفه بصورت تخت قابل ارائه میباشد.
این نوع قفسه بندی برای فروشگاه های کوچک از نظر اقتصادی مقرون به صرفه میباشد.